DAVRANIŞ SORUNLARI

Çocuk gelişimi, çocukların hayatının erken dönemlerinden itibaren, fiziksel, zihinsel ve sosyal alanlardaki gelişimlerini içerir. Ebeveynlerin ya da bakım veren kişilerin, çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda gelişmelerine katkı sağlamak, potansiyellerini en etkili ve doğru şekilde ortaya koymalarına yardımcı olmak görev ve istekleri arasındadır. Çocuk bu gelişim ve büyüme serüveninde, elbette bazı zorluklarla karşılaşacak, devamında da bunlarla başedecek çeşitli stratejiler bulacaktır. Ancak kullandığı bazı stratejiler sağlıklı durum ve sonuçlar doğurmayacaktır. Sık sık bu davranışların tekrarlanması ise, çeşitli davranış sorunlarına zemin hazırlayacaktır.

ANNE-BABA TUTUMLARI

Çocuk, doğduğu andan itibaren kişiliğini, aile , okul ve sosyal çevresi aracılığıyla şekillendirir. İlk karşılaştığı ortam ebeveynlerinin – bakım veren kişilerin olduğu ortamdır. Bu sebeple, ailenin çocuğa karşı olan tutum ve davranışları, çocuğun kişiliğini biçimlendirmede önemli bir etkiye sahiptir. Çocuk; gözlemleyerek, model alarak, taklit ederek gelişir. Güvenli bir ortam oluşturmak, istek ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru şekilde karşılık vermek, sağlıklı gelişimini desteklemek önemlidir. Farkında olarak ya da olmayarak, ebeveynin çocuğa karşı olan tutumu, çocuğun içinde bulunduğu dönemde ve bulunacağı ileri gelişim dönemlerinde, hayata dair kullanacağı stratejilerini oluşturmada büyük öneme sahiptir.

OKUL KORKUSU

“Okul Korkusu” yakınması, ilk olarak okula gitmekten kaçınma ve kaygıyı içeren bir çocukluk çağı sendromu olarak tanımlanır. Bu sadece iki kelime ile ifade edilen yalın bir korku değildir. Bazen bir semptom olarak bile düşünülebilecek, temelde farklı psikolojik problemleri barındırma olasılığı da düşünülmelidir. Bu korkuya eşlik eden baş ağrısı, karın ağrısı, kusma gibi belirtiler de eşlik edebilir.

OYUN TERAPİSİ

Oyun Terapisi 3-11 yaş arası çocuklar için uygun olan bir terapi yöntemidir. Oyun, çocukların yaşamlarında büyük bir zaman ve yer kaplayan, her alanda gelişimlerine katkı sağlayan, kendilerini en iyi ifade ettikleri, dile getiremedikleri kaygılarını, korkularını, ihtiyaçlarını bu yolla sergiledikleri bir sistemdir. Bir uzman eşliğinde standartlara uygun ortam ve sistemli gerçekleştirilen oyun terapisi ile son derece olumlu sonuçlar almak mümkündür.

BOŞANMA SÜRECİ

Evlilik, ikili bir ilişkidir. Hayatın olağan akışı içerisinde, bazen yolunda gitmeyen durumlar, olaylar karşısında, çiftler çözüm bulmakta zorlanabilirler. Uygun olanın, ayrı yollarda devam etmek sonucuna varıldığında, boşanmalar gerçekleşir. Bu her zaman çiftlerin karşılıklı anlaşma ve ortak kararla vardıkları bir sonuç olmayabilir. Ne şekilde olursa olsun, çocuğun hayatında oluşacak bu yeni düzen,  duygu ve davranışlarında çeşitli değişimlere yol açabilir. Ebeveynlerin kendileri için aldığı bu karar, çocuğa doğru zaman ve uygun şekilde açıklanmalıdır. Sonraki süreçte meydana gelecek değişimleri takip edip, gerektiğinde bir uzmandan destek almak faydalı bir yoldur.